Musikbranschen i siffror: den strömmade musiken ökar snabbast

Tillväxtverket har nyligen publicerat rapporten ”Musikbranschen i siffror – Statistik för 2011” vilken konstaterar att musikbranschen vuxit med fyra procent mellan 2010 och 2011.

Omsättningen var totalt 6,3 miljarder kronor år 2011, och den del som är störst är konsertintäkterna som står för 51 % av de totala intäkterna. Den intäktsdel som ökar snabbast är den så kallade strömmade musiken, exempelvis Spotify.

Hela rapporten hittar du på kulturekonomi.se

Bättre tillgång till kulturupplevelser – en EU-rapport

EU har en expertgrupp som undersöker tillgänglighet till och deltagande i europeisk kultur, och de har nyligen publicerat en rapport där man redogör för sina resultat. Bland annat undersöker de hur man kan göra publiken mer involverad i själva skapandeprocessen.

Det för projektet Musikalisk Oplevelsesdesign mest intressanta stycket torde vara From audience to actors: how to involve people in creating art? What role for arts and cultural institutions? som återfinns på sidan 50 i rapporten.

Expertgruppen skriver:

[…] There is a qualitative difference between taking part in and observing and consuming culture. Both are important, but they are fundamentally different experiences, and they are not necessarily linked – i.e., direct involvement in community arts may or may not lead individuals to attend more cultural events in institutions. Continue reading

“Digitaliseringen leder till ökad kulturkonsumtion” – rapport om danskarnas kulturvanor

Under hösten 2012 publicerades rapporten “Danskernes Kulturvaner” som bl.a. undersöker danskarnas medievanor, kulturkonsumtion och fritidsaktiviteter. Rapporten berättar om “udviklingen fra industrisamfund til et informations- og oplevelsessamfund, om markant ændrede økonomiske og teknologiske muligheder, men også om, hvordan kulturpolitiske prioriteringer har ændret danskernes kulturforbrug”.

Kulturministern säger:

”Undersøgelsen viser, at digitaliseringen kører i højeste gear, og at vores medievaner ændrer sig hastigt, så vi nyder kultur i flere og flere forskellige sammenhænge og på flere og flere forskellige måder. Udviklingen af nye, digitale medier har siden 2004 grundlæggende ændret den måde, vi forbruger – og udbyder – kultur på. Også kulturen har måttet åbne sig op og lytte til brugernes krav om øget kvalitet, tilgængelighed og inddragelse. De unge er naturligvis storforbrugere af internettet, men faktisk er de ældre også rigtig godt med, og bl.a. i gruppen 70+ bruger 48 % internettet dagligt.”

En PDF-version av rapporten hittar du här (4 MB, 384 sidor) och 10 “hovedkonklusioner” från rapporten finns här: Continue reading

Ny modell mäter publikens konsertupplevelser

Forskarna Su Mi Dahlgaard-Park och Katja Lindqvist har i rapporten Publikupplevelser – klassisk konsert skapat en modell för att mäta upplevelsen i klassiska konsertsammanhang.

I slutsatsen skriver de:

Modellen visade att dirigentens/musikernas prestationer tillsammans med atmosfären i konserthuset (= Performance) påverkar ”Flow” som vidare påverkar publikens tillfredsställelse (= Satisfaction), som till sist påverkar publikens intellektuella upplevelser och motivation för att lära mera om det musikaliska verket och kompositören (”Further Motivation”). Modellen visar på detta sätt ett möjligt kausalt samband mellan de fyra latenta faktorerna eller, med ett annat språkbruk, en möjlig orsak-verkanskedja som kan inspirera till planering av framtida förbättringar av publikens upplevelser.

En intervju med Dahlgaard-Park finner du på Campus Helsingsborgs webbplats och hela rapporten finner du här.