Shadow Play: Children Co-create Scenography to Music by Prokofiev and Saint-Saëns


The full report, Shadow Play: Children Co-create the Scenography for Peter and the Wolf and The Carnival of the Animals, can be previewed here and downloaded here.


SHADOWPLAY-STAGEBy arranging shadow-play workshops, the project Musikalsk oplevelsesdesign explored how children can become more engaged and co-creative before, during, and after a family classical-music concert. This report by Erling Björgvinsson summarizes and analyzes the outcome of Shadow Play.

Read the summary below and then either preview or download the Shadow Play report.
Continue reading

Seminarium: en dag om konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor

NALLE-RYMDEN-PLANETS

Grafik till Rymdnalle – CC:BY Marie Ehrndal

Uppdatering: se inspelningar från seminariet här!

Rymdnallar, skuggor och dataspel: om delaktighet och medskapande är ett av de ämnen som presenteras på seminariet Nya produktionsmiljöer och publikmöten den 10 april. Under denna dag, som kretsar kring konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor, diskuteras några av de utvecklingsprojekt inom musikområdet som pågår i Öresundsregionen just nu.

Dag och tid: 10 april kl. 9-15
Plats: Palladium, Södergatan 15, Malmö
Registrering: krävs och görs här, senast 2 april

De skånska scenkonstinstitutionerna tar plats på den digitala arenan. Två större utvecklingsprojekt inom musikområdet pågår just nu: Digitala scener—utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv (Musik i Syd), och Musikalsk oplevelsesdesign (Malmö högskola, Malmö symfoniorkester, Det Kongelige Teater, Copenhagen Phil, Öresundskomitéen och Danmarks Designskole). Med utgångspunkt i dessa projekt, samt med erfarenheter från andra scenkonstinstitutioner, kommer vi att diskutera utmaningar och frågeställningar som uppkommit i projektprocesserna, samt koppla dem till regionala strategier för digital kultur.

Continue reading

“Ved at komme ud i Operahuset bryder man grænser”

Danmarks Designskola, KADK, har intervjuat de studenter som i samarbete med Det Kongelige Teater, Malmö högskola och KADK utvecklade och genomförde ett experiment där man involverade barn i föreställningen. Suzy Attah Mikkelsen säger: ”Når man sidder på skolen, laver man kun noget til sin egen verden. Det er en slags navlepilleri. Ved at komme ud i Operahuset bryder man grænser.”

Det var i oktober 2013 som studenter vid Danmarks Designskole arbetade med att involvera barn i att skapa skuggspel till föreställningarna Peter och vargen och Djurens karneval.

Hela artikeln om studenternas intryck finns att läsa på dkds.dk, och mer information om experimentet hittar du i inlägget Barn skapar scenografi till familjeföreställning med Det Kongelige Kapel på denna webbplats.

Barn skapar scenografi till familjeföreställning med Det Kongelige Kapel

På vilket sätt kan man få barn att känna sig engagerade och mer delaktiga inför en konsert med en symfoniorkester? Ett sätt kan vara att låta barn lära sig mer om musiken innan själva konserten och få vara med att skapa scenografin. Skolklasser och barnfamiljer bjuds nu därför in till ett flertal workshops inför en familjeförställning med Det Kongelige Kapel på Operan i Köpenhamn.

Skuggspel CC:BY Medea

Workshop där man experimenterar med skuggspel – CC:BY Medea

Konceptet görs inom ramen för Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign och består av ett team medarbetare från Det Kongelige Teater tillsammans med forskare, studenter och utvecklare från Danmarks Designskole och Malmö högskola. Tillsammans undersöker de hur publikgrupper kan vara medskapande i produktioner och utveckla ett koncept för hur barn kan bidra till att skapa scenografi till en föreställning. Föreställningen baseras på det musikaliska äventyret Peter och vargen samt Camille Saint-Saëns verk Djurens karneval. Sviten skildrar en musikalisk djurparad med bland annat majestätiska marscherande lejon, tunga elefanter och graciösa svanar.

Continue reading