Nalle in Space: Playful Experiments With A Symphony Orchestra’s Children Concert


The full report, Nalle in Space: Playful Experiments With A Symphony Orchestra’s Children Concert, can be previewed here and downloaded here.


The doors open and hundreds of children crowd the foyer in an instant. Sitting still for almost an hour, which the children attending the Nalle in Space concert have just done, has taken its toll. The children want to move and be activated. The foyer has been prepared with interactive installations where the children can use their excess energy, but there is also a table where they can put on headphones and play with the music they have just heard.

NALLE-IN-SPACE-GIRL-TEDDY

The Nalle/Teddy in Space experiment explored how a family concert can be extended in both space and time. It also explored how classical music can be made more accessible to children, and how children can be involved in co-creation before, during, and after a family concert.

Continue reading

Scenkonstens digitalisering: presentationer och videos

I april samlades representanter från några av södra Sveriges scenkonstinstitutioner för ett seminarium om konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor. Flera medarbetare från projektet Musikalsk oplevelsesdesign presenterade sitt arbete och vilka utmaningar de står inför.

Lars Mogensen håll i trådarna för samtalen.

Lars Mogensen håll i trådarna för samtalen. CC:BY Medea

Alla presentationer hittar du på Musik i Syds webbplats och nedan hittar du de videos som specifikt rör Musikalsk oplevelsesdesign.

Medskapande
Under temat “co-creation” berättade Gabriella Bergman, producent på Malmö symfoniorkester, och Erling Björgvinsson, universitetslektor i interaktionsdesign på Malmö högskola, om medskapandeprocesser med barn och vuxna som genomförts med MSO.

Continue reading

”Nalle i rymden” – en musikupplevelse bortom tid och rum

Forskare och masterstudenter från Medea, Malmö högskola, har i samarbete med Malmö symfoniorkester utforskat nya format för att göra klassisk musik tillgänglig för barn och vuxna.

Här utforskas Nalle-appen. CC:BY Medea.

Här utforskas Nalle-appen. CC:BY Medea.

Text: Marie Ehrndal (ursprunglingen publicerad på mah.se)

Lördagen den 29 mars bjöd konserthuset in till tre föreställningar inom ramen för temat ”Nalle i rymden”. Malmö symfoniorkester ger flera gånger årligen Nallekonserter, där barn och deras föräldrar tillsammans kan dela klassiska musikupplevelser. Varje konsert har ett eget tema, och i lördags var det dags för Nalle att utforska rymden efter ljud och musik.

Genom ett nära samarbete mellan högskolan och Malmö symfoniorkester har ”Nalle i rymden” kunnat bli ett transmedialt koncept som uppmuntrar till medskapande och publikdeltagande. Forskare och medarbetare på Medea, Malmö högskola, har i samarbete med Rikard Lundstedt och Gabriella Bergman från Malmö symfoniorkester arbetat fram en applikation som utöver att uppmuntra till deltagande och medskapande, även har potentialen att förlänga musikupplevelsen över tid.

Continue reading

Nalle i rymden: testraketen är iväg

Lördagen den 29 mars var det Nallekonsert med Malmö symfoniorkester. Denna gång på temat rymden. Då lanserades Nalle i rymden, en digital leksak med klassisk musik för barn.

NALLE-RYMDEN-STORY-CCBY-MARIE-EHRNDAL

Nalle story—grafiskt formgiven av Marie Ehrndal CC:BY

Se bilder från konserten här!

Applikationen Nalle i rymden är grafiskt formgiven som ett solsystem och består av flera unika melodier som barnen kan experimentera med. Här finns också mikrofoner illustrerade som rymdraketer som möjliggör att barnen kan spela in egna ljud, t.ex. genom att sjunga, prata, klappa händer eller spela instrument. Appen fungerar helt enkelt som en sequencer: genom att interagera med solen, planeterna och raketerna kan barnen mixa, spela in och skapa egna kompositioner. Syftet med appen är att barnen på ett lekfullt sätt ska kunna utforska den klassiska musiken och själva vara medskapande.

Testraketen går att ladda ner på Google Play (för dig med Android) och på App Store (för dig med Iphone eller Ipad). Se nedan för hur man använder appen!

Continue reading

Seminarium: en dag om konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor

NALLE-RYMDEN-PLANETS

Grafik till Rymdnalle – CC:BY Marie Ehrndal

Uppdatering: se inspelningar från seminariet här!

Rymdnallar, skuggor och dataspel: om delaktighet och medskapande är ett av de ämnen som presenteras på seminariet Nya produktionsmiljöer och publikmöten den 10 april. Under denna dag, som kretsar kring konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor, diskuteras några av de utvecklingsprojekt inom musikområdet som pågår i Öresundsregionen just nu.

Dag och tid: 10 april kl. 9-15
Plats: Palladium, Södergatan 15, Malmö
Registrering: krävs och görs här, senast 2 april

De skånska scenkonstinstitutionerna tar plats på den digitala arenan. Två större utvecklingsprojekt inom musikområdet pågår just nu: Digitala scener—utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv (Musik i Syd), och Musikalsk oplevelsesdesign (Malmö högskola, Malmö symfoniorkester, Det Kongelige Teater, Copenhagen Phil, Öresundskomitéen och Danmarks Designskole). Med utgångspunkt i dessa projekt, samt med erfarenheter från andra scenkonstinstitutioner, kommer vi att diskutera utmaningar och frågeställningar som uppkommit i projektprocesserna, samt koppla dem till regionala strategier för digital kultur.

Continue reading

Upcoming student project: making the Nalle concert format more co-creative

Teddy bear with headphones

Teddy bear with headphones. Credit Flickr user Elisa R Baralt CC:BY-SA

How can Malmö Symphony Orchestra’s Nalle concert format be made more collaboratively co-creative? This is a question that interaction design masters students at the School of Arts and Communication, Malmö University, will explore for a few weeks during spring 2014.

Text: Erling Björgvinsson.

Malmö Symphony Orchestra (MSO) has developed a children’s concert format called Nallekonserten (the Teddy Bear Concert). The concert, where children bring their favorite teddy bear, is highly popular and an opportunity for parents, grandparents and children to have a shared cultural experience. Each concert has a specific theme. The 2013 themes were Nalle in Traffic and Nalle’s Christmas Concert. During the spring of 2014, the themes will be Nalle and Niklas meet Alfons Åberg, Nalle in Space, and Nalle Invites You to a Party.

Continue reading