Erfarenheter från Medeas Living Lab the Stage

Under projektets workshop # 1 berättade forskare Erling Björgvinsson om hur Medea, Malmö högskola, arbetet med ett “labb” som undersökt hur nya kulturella uttryck kan forskas fram i samarbeten mellan kulturaktörer, IT-, design- och medieföretag. Här följer en sammanfattning.

Av Erling Björgvinsson, forskare på Medea, Malmö högskola.

Medea har arbetat Living Lab the Stage som är ett labb som har undersökt hur nya kulturella uttryck kan forskas fram i samarbeten mellan kulturaktörer, IT-, design- och medieföretag. De senaste fem åren har labbet jobbat med mängder med partners och runt närmare 30 experiment har gjorts – som ibland har varit skarpa produktioner och där flertal av dem har lett till längre projekt, finansierade av olika forsknings- och utvecklingsfinansiärer. Continue reading

Using Experience Design to Reach a Broader Audience for Classical Music

Vår projektpartner Jakob Ion Wille på KADK tipsar om en artikel i Mind Design där man reflekterar över projektet Musikalisk Oplevelsesdesign:

Together with Arthur Steijn, Jakob Ion Wille aims to alter the dramaturgy of the concert experience. They wish to explore how audiences can have an experience that goes beyond the basic components of buying a ticket, going to the concert, having a drink during intermission, taking in the second part of the concert and going home again. “We would like to extend the concert experience, so to speak, by altering the dramaturgy of the experience. Letting the music begin already outside the concert hall. Experimenting with the use of visual effects in the lobby and in the concert hall itself. Giving the audience a recording of the concert to take home on their phone. At the same time, we are also aware of the need to preserve the live experience and to avoid disturbing the artistic product”, he points out.

Läs hela artikeln här.