Report from Arts & Audiences conference

The Arts and Audiences conference in Helsinki, 2013, gathered representatives from cultural institutions and a few researchers. The recurring theme was that cultural institutions are facing significant challenges, as the Nordic countries have changed considerably over the last two decades: the Nordic countries have become more multicultural, engagement with culture has become more diverse and segmented, and there is an increased expectation of active engagement.

Text: Erling Björgvinsson

Arts & Audiences Photographer: Alejandro Lorenzo

Arts & Audiences. Fotograf: Alejandro Lorenzo.

Most of the 240 participants came from Nordic large or mid-size cultural institutions or art festivals and very few from free art institutions or organizations. Most of the participants worked with outreach, education, communication, but a few directors were also present.

Challenges and Opportunities
The recurring themes at the conference were that the cultural institutions are facing significant challenges, as the Nordic countries have changed considerably over the last two decades. The Nordic countries have become more multicultural, the engagement with culture has become more diverse and segmented, and there is an increased expectation of active engagement. Continue reading

Projektet presenterades på Arts and Audiences i Helsingfors

Hur engagerar man en hel organisation i publikutvecklingsarbetet, och hur får man medarbetarna att se värdet i småskaliga experiment som kan vara både lyckade och “misslyckade”? Dessa frågor diskuterade projektmedarbetare Erling Björgvinsson på Arts and Audiences i Helsingfors den 21-23 augusti.

Uppdatering: läs Erlings sammanfattning av konferensen här!

Arts and Audiences logo

Arts and Audiences är en konferens där bl.a. konstnärer, producenter och kuratorer möts för att diskutera nya sätt att möta publiken. Björgvinssons presentation tog sitt avstamp i det arbete som utförts i Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign där bl.a. Malmö symfoniorkester, Copenhagen Phil och Det Kongelige Teater medverkar. Även fem personer från Det Kongelige Teater deltog i konferensen. Continue reading