Joystick: resultat från workshop 3

Under hösten har representanter från Malmö symfoniorkester och forskare från Malmö högskola träffat spelintresserade för att spåna idéer för hur konsertformatet Joystick kan utvecklas vidare. Målet för workshop 3 var att komma fram till vilka idéer som är värda att bygga vidare på.

De idéer som fick flest röster var, bland annat, 8-bitsmusiker på scen, multispels-turnering, och att göra orkestern tillgänglig för inspelning av musik till indiespel.

Läs mer på webbplatsen Joystick Challenge.

Joystick: 8 bitar som ett sammanhållande tema

8-bits-pärlplattor

Pärlplattor med 8-bitsestetik hittade på Terebi Ge-Mu – CC:BY Medea

“Alla känner igen 8-bitsspelen!” – med den utgångspunkten började en av grupperna under workshop 2 att spåna på idéer för hur 8-bitskulturen kan hålla samman Joystick-arrangemanget tematiskt.

Med utgångspunkt i visuellt och musikaliskt medskapande, kommunikation, och att göra Joystick “större” i tid och rum samlades en grupp spelentusiaster på Spelens Hus för att fundera vidare kring hur Joystick-konceptet kan vidareutvecklas.

En sammanfattning av resultaten finner du på webbplatsen Joystick Challenge och fler bilder finns i den här samlingen på Flickr.

Om du har lust att delta i nästa workshop anmäler du dig på joystick.mso.se

Joystick flyter ut på gatan, eller kanske en t-shirt?

Joystick Workshop 1

Aktionfigur på Terebi Ge-Mu. CC:BY Medea, Malmö högskola

Borde man göra MSOs spelmusikkonsert Joystick till en del av en festival, eller ska man utveckla ett eget spel där man löser ett musikmysterium? Detta var två av de idéer som diskuterades vid den första av tre workshops som ska utveckla Joystick Challenge – en utmaning där publiken bjuds in att utforma koncept.

På Spelens hus i Malmö samlades ett tiotal spelintresserade – tillsammans med forskare från Malmö högskola och representanter för Malmö symfoniorkester – för att lära känna varandra och börja spåna på idéer för hur Joystick-konceptet kan utvecklas vidare. Varje deltagare, som alla varit på Joystick-konserter, fick berätta om sig själva och sina upplevelser av tidigare arrangemang. Kvällen avslutades med att presentera idéer för hur konceptet kan utvecklas vidare, och hur publiken kan bjudas in till att påverka innehållet.

En sammanfattning av resultaten finner du på webbplatsen Joystick Challenge och fler bilder finns i den här samlingen på Flickr.

Om du har lust att delta i nästa workshop anmäler du dig på joystick.mso.se

Ett stort tack till spelföreningen Terebi Ge-Mu som lät oss använda deras lokaler!

Workshop # 3 – Wild West Prototyping

19-20 juni träffades representanter för de deltagande kulturinstitutionerna och externa experter på Medea, Malmö högskola, för att utveckla och “prototypa” koncept på fem teman.

Asta Wellejus (Medea) och Anders Tannlund (MSO) funderar på vilken “kompetensruta” de ska ställa sig i: Design, Tech, Art, eller Audience.

Syftet med workshopen var att utveckla koncept i förlängningen av det arbete som gjorts under Workshop # 1 (Publiker/målgrupper) och Workshop # 2 (Målgrupper, värden, och plats & medier).
Continue reading

Workshop # 2 – Målgrupper, värden och plats & medier

Syftet med workshop # 2 var att arbeta vidare med frågan om vilka publiker som de tre kulturinstitutionerna vill arbeta med och skissa på vilka upplevelser som kan intressera dem. Målet med dagen var att identifiera en specifik publik som institutionerna vill arbeta med, samt vilka värderingar som ska ligga till grund för projekten.

Vidare presenterade Danmarks Designskole hur man kan arbeta med medier utifrån plats och dramaturgiskt innehåll varpå kulturinstitutionerna skissade på förslag på musikupplevelser förstärkta av medier som skulle kunna ligga till grund för kommande produktioner.

Kompletta anteckningar från workshopen hittar du på Google Docs (kräver inloggning). Den publika versionen av workshop # 1 hittar du här.

27 nov, 2012, på Designskolen KADK

Continue reading

Workshop # 1 – Publiker/målgrupper och konceptidéer för Musikalsk Oplevelsesdesign

Syftet med workshop # 1 var att få en bild av hur de olika kulturinstitutionerna arbetar med program samt vilka publiker de just nu når och vilka de önskar att nå. Utifrån vilka förutsättningar och i vilka utmaningar skiljer de sig åt respektive liknar varandra?

Bilder från workshop 1

Bilder från workshop 1 som hölls på Medea, Malmö högskola.

Ett annat syfte var att synliggöra vilka kompetenser och forskningserfarenheter som Medea och KADK kan bistå med i detta projekt. Målet var att vi efter dagens slut skulle ha arbetat fram två till tre konkreta konceptidéer inriktade på olika publikgrupper. Resultatet av workshopen kommer också att ligga till grund för den innovationsstrategi som vi under hösten ska utarbeta i projektet.

Kompletta anteckningar från workshopen hittar du på Google Docs (kräver inloggning).

2 november på Medea, Malmö högskola Continue reading