Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Vikarierande Medeaföreståndaren (och transmediaexperten) Asta Wellejus tipsar om en artikel i den danska tidskriften folkeskolen.dk där hjärnforskaren Kjeld Fredens citeras på följande sätt:

“Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager. Musikudviklingen begynder i højre hjernehalvdel, men i takt med større kompleksitet breder det sig til resten. I det øjeblik, man aktiverer hjernen med musik, så laver man fitness med hjernen. Det varmer hjernecellerne op, så når vi går i gang med andre fag, så er de allerede varmet op.”

Du kan läsa mer av Kjell Fredens resonemang i artikeln Fremtiden tilhører det musikalske menneske. Artikeln i folkeskolen.dk hittar du här.

En studie av samtida lyssningpraktiker – Participations

Det senaste numret av open access-tidskriften Participations handlar om bl.a. om “music audiences”. I introduktionen skriver Lucy Bennett “This collection of articles touch upon a variety of the different ways audience members, including fans, can approach and receive popular music, the different platforms that are used by these individuals to express their understandings of this medium, and how technology is working to shape listening and nostalgic experiences.”

Andra för vårt projekt intressanta artiklar är dessa:

Technological Engagement and Musical Eclecticism: An Examination of Contemporary Listening Practices, av Melissa Avdeeff.

Amanda Palmer and the #LOFNOTC: How Online Fan Participation is Rewriting Music Labels, av Liza Potts.

Se hela senaste numret av Participations – som är en open access-tidskrift vilket innebär att det är gratis för vem som helst att läsa dessa artiklar.

Orkester ersätter notblad med surfplatta

Bryssels filharmoniska orkester har i samarbete med Samsung utvecklat en applikation för Samsungs surfplatta Galaxy Note som ersätter de traditionella notbladen.

Techsajten CNET skriver:

“[…] the tablet’s touch and stylus interface are perfect for musicians, who often make copious notations on their scores. The software also allows a conductor to make notes or changes in a score and automatically send it to all musicians, so they can literally be on the same page at all times.” Continue reading

Svensk scenkonst i en digital värld?

Den svenska regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga hur den offentligfinansierade scenkonsten digitaliserar och gör sina produktioner tillgängliga för allmänheten. Senast 31 maj 2013 ska resultaten presenteras.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) skriver i pressmeddelandet:

“Att digitalisera scenkonst ställer förstås krav på beslutsfattare, kulturskapare, tekniker och aktörer, men framför allt innebär det nya möjligheter till interaktion med publiken (vår kursiv), nya sätt att synliggöra konst och kultur i och utanför Sverige, och att stärka kulturens roll i samhället.”

Vi ser fram emot Kulturrådets rapport och hela pressmeddelandet hittar du här.

Bättre tillgång till kulturupplevelser – en EU-rapport

EU har en expertgrupp som undersöker tillgänglighet till och deltagande i europeisk kultur, och de har nyligen publicerat en rapport där man redogör för sina resultat. Bland annat undersöker de hur man kan göra publiken mer involverad i själva skapandeprocessen.

Det för projektet Musikalisk Oplevelsesdesign mest intressanta stycket torde vara From audience to actors: how to involve people in creating art? What role for arts and cultural institutions? som återfinns på sidan 50 i rapporten.

Expertgruppen skriver:

[…] There is a qualitative difference between taking part in and observing and consuming culture. Both are important, but they are fundamentally different experiences, and they are not necessarily linked – i.e., direct involvement in community arts may or may not lead individuals to attend more cultural events in institutions. Continue reading

“Digitaliseringen leder till ökad kulturkonsumtion” – rapport om danskarnas kulturvanor

Under hösten 2012 publicerades rapporten “Danskernes Kulturvaner” som bl.a. undersöker danskarnas medievanor, kulturkonsumtion och fritidsaktiviteter. Rapporten berättar om “udviklingen fra industrisamfund til et informations- og oplevelsessamfund, om markant ændrede økonomiske og teknologiske muligheder, men også om, hvordan kulturpolitiske prioriteringer har ændret danskernes kulturforbrug”.

Kulturministern säger:

”Undersøgelsen viser, at digitaliseringen kører i højeste gear, og at vores medievaner ændrer sig hastigt, så vi nyder kultur i flere og flere forskellige sammenhænge og på flere og flere forskellige måder. Udviklingen af nye, digitale medier har siden 2004 grundlæggende ændret den måde, vi forbruger – og udbyder – kultur på. Også kulturen har måttet åbne sig op og lytte til brugernes krav om øget kvalitet, tilgængelighed og inddragelse. De unge er naturligvis storforbrugere af internettet, men faktisk er de ældre også rigtig godt med, og bl.a. i gruppen 70+ bruger 48 % internettet dagligt.”

En PDF-version av rapporten hittar du här (4 MB, 384 sidor) och 10 “hovedkonklusioner” från rapporten finns här: Continue reading

Ny modell mäter publikens konsertupplevelser

Forskarna Su Mi Dahlgaard-Park och Katja Lindqvist har i rapporten Publikupplevelser – klassisk konsert skapat en modell för att mäta upplevelsen i klassiska konsertsammanhang.

I slutsatsen skriver de:

Modellen visade att dirigentens/musikernas prestationer tillsammans med atmosfären i konserthuset (= Performance) påverkar ”Flow” som vidare påverkar publikens tillfredsställelse (= Satisfaction), som till sist påverkar publikens intellektuella upplevelser och motivation för att lära mera om det musikaliska verket och kompositören (”Further Motivation”). Modellen visar på detta sätt ett möjligt kausalt samband mellan de fyra latenta faktorerna eller, med ett annat språkbruk, en möjlig orsak-verkanskedja som kan inspirera till planering av framtida förbättringar av publikens upplevelser.

En intervju med Dahlgaard-Park finner du på Campus Helsingsborgs webbplats och hela rapporten finner du här.