Orkestern lär andra att samarbeta

Hur medlemmarna i en orkester samarbetar kan vara lärorikt att uppleva för andra typer av organisationer. Därför erbjuder nu Copenhagen Phil kurser för näringslivet där man med hjälp av orkester illustrerar begrepp som att hitta “kammartonen” och att samarbeta mellan olika personligheter.

I den inbäddade videon (eller här på YouTube) kan du se hur ett liknande möte mellan orkestern och näringslivet kan gå till. Under videon skriver Copenhagen Phils musikchef några ord om vilket värde detta kan ge åt orkestern.

Nye Forretningsmodeller – Tilblivelsen af Copenhagen Phil Erhverv

Text: Uffe Savery, musikchef Copenhagen Phil

I modsætning til tidligere, kræves det i dag som statsstøttet kulturinstitution, at mønstre en anseelig egenfinansiering. Vi har således i bestyrelsen drøftet forskellige muligheder, og valgt, blandt flere tiltag, at satse på at skabe aktiviteter indenfor ”Copenhagen Phil Erhverv”, som er tiltag der indbyder til et samarbejde med erhvervslivet. Musik, og samarbejdet mellem musikerne, er meget illustrativt overfor erhvervslivet, i forhold til at beskrive begreber som:

 • samarbejde mellem forskellige personligheder
 • det individuelle overfor det kollektive
 • at finde ”kammertonen”
 • co-creation, co-ownership
 • integration og rekruttering
 • sygdom og fravær
 • high-end performance
 • at skabe værdi
 • motivation og passion
 • retning, ansvar og medansvar
 • kommunikation, tillid og fokus

Aktiviteterne indenfor Copenhagen Phil Erhverv tjener mindst tre formål, som også er vores succeskriterier:

For det første er det musikalsk løfterigt og udviklende for musikerne at indgå i ensembler på tværs af symfoniorkester. Det kræver særlig forberedelse og den enkelte musiker bliver både udfordret og eksponeret. Det er også tilfredsstillende for musikerne at mærke hvordan deres musikerskab kan have relevans i helt andre uvante sammenhænge.

For det andet kommer orkestret i kontakt med et nyt publikum. I forholdet 1:1 anslår Copenhagen Phil at komme i kontakt med ca. 4.000 nye publikummer i løbet af 2015, udover at det er forventeligt at disse mennesker i det direkte møde med musikerne og ensemblerne bliver inspireret til at komme til orkestrets koncerter og andre aktiviteter.

For det tredje er tiltagene med til at skabe et egenfinansieret økonomisk grundlag for orkestrets virke. Det skal dog bemærkes at for at drive et symfoniorkester, er det grundlæggende en politisk beslutning, og egenfinansieringen indgår som et godt og nødvendigt økonomisk tillæg der kan muliggøre nye og relevante tiltag og aktiviteter.

På baggrund af nogle workshops med deltagelse af undertegnede, musikere, bestyrelsesmedlemmer og erhvervsfolk har vi udviklet disse nye og unikke ”produkter”. De fleste af de hidtidige aktiviteter har været ensembler fra 4–16 musikere der har besøgt virksomhederne, og musisk illustreret og perspektiveret ledelsesmæssige og organisatoriske relevante begreber, som beskrevet overfor. Ofte deltager musikchef eller en anden facilitator/konferencier. Som det første konkrete større initiativ skabte Copenhagen Phil Ensemble sammen med musikchef Uffe Savery en begivenhed i Halmstad i samarbejde med konsulentfirmaet Implement. Implement afviklede deres årlige ”universitetsdage”, hvor 350 af deres konsulenter samt 50 kunder deltog (red anm: se videon ovan). Efter dette arrangement, som blev afholdt i Interreg-regi, har en række aktiviteter fundet sted overfor en række virksomheder.

Fremtid
Efter en succesfuld foreløbig kulmination, hvor dette blev præsenteret til et særarrangement den 16. januar 2015 overfor en udvalgt forsamling af HR-direktører fra større danske virksomheder, er der ingen tvivl om at dette er en aktivitet der er kommet for at blive og fortsat blive udviklet på. Endvidere kan vi konstatere at det lever op til alle tre succeskriterier som angivet overfor.

Mer info om konceptet: copenhagenphil.dk/erhvervslivet