Rapport om gränshinder

Anette Vedel Carlsen, Öresundskomiteen, har skrivit en rapport om de strukturella hinder och problem som finns för kulturarbetare som är verksamma på båda sidor sundet, och vilka lösningar det kan finnas.

Till exempel gäller att “[e]n kulturarbetare som bor i Danmark med fast anställning på en svensk kulturinstitution beskattas i såväl i Sverige som i Danmark till skillnad från andra gränspendlare, som bor i Danmark med anställning i Sverige. Exempelvis biljettförsäljaren som pendlar över gränsen på samma kulturinstitution skattar endast i arbetslandet.”

Ladda ner rapporten Grænsehindringer projektet ‘Musikalsk Oplevelsesdesign’.