MOD-seminarium 16 sep: dags att dela kunskap!

Tisdagen 16 september träffas projektgruppen på KADK i Köpenhamn för att utbyta erfarenheter av det arbete som gjorts i MOD-projektet. Vi kommer att få lyssna på ett antal case-presentationer, och därefter diskuterar vi de lärdomar vi dragit.

Anmäl dig här!

De case som kommer att presenteras är, bland andra, Nalle i rymden, Skuggspel, Joystick, Musik2Go, World Online Orchestra, och In Case of Emotions. Till dig som ska presentera ett eller flera cases vill vi att du under presentationen besvarar följande frågor (se nedan för vem som presenterar vad):

 • Vad skulle göras, med vem, och i vilket syfte?
 • Vad kunde gjorts annorlunda under förberedelserna/processen?
 • Vad kunde gjorts annorlunda under genomförandet (live-eventet)?
 • Vilket var slutresultatet? T.ex., vad tyckte musikerna, och vad tyckte publiken?

Din presentation får vara max 10 minuter.

Program
9-10.45 Case-presentationer
10.45-11 Introduktion till gruppdiskussion
11-12 Gruppdiskussion
12-12.45 Lunch
12.45-13.30 Presentation av gruppernas arbete
13.30-14 Summering

Case-presentatörer

 • Nalle i rymden – Gabriella och Marie
 • Skuggspel – Dorte och Eva W
 • Joystick – Gabriella och Richard
 • In case of emotions – Eva W och Uffe B
 • Musik2Go – Dorte, Arthur och Jakob
 • WOO – Uffe Savery (alt annan från COPH)
 • Laboratorie/Metroprojektet – Uffe B och Arthur
 • COPH och ledarskapsutbildningar – Uffe Savery (alt annan från COPH)

Välkommen!