Musik2Go—studenter utvecklar koncept med Det Kongelige Kapel

Text: Jakob Ion Wille.

Designstuderende og lærere fra Det Kongelige Danske Kunst Akademis Skole samarbejder i foråret med musikere og komponister ved Det Kongelige Kapel om udvikling af de eksperimenterende Musik2Go koncerter i Operaen. De to Musik2Go koncerter finder sted den 12. april og 11. maj 2014. Studerende ved Malmø högskola (via Medea) bidrager også til samarbejdet, der indgår som en del af aktiviteterne, der knytter sig til Interreg projektet Musikalsk Oplevelsesdesign.

Läs också: Designing for Mass Interaction: An Experiment With the Royal Danish Theatre.

Den 12. april spiller Det Kongelige Kapel Musik2Go Koncert med Slagkraft, der fokuserer på orkestrets slagtøjssektion. I den forbindelse kan publikum afprøve instrumenter og installationer, hvori der interageres med billede og lyd, som på forskellig vis indgår i koncerten.

Studerende Morten Kantsø Andersen, Ewa Moskala, Glenn August Bournonville Lange og Jonas Dominic Hasselmann eksperimenterer i studiet. Foto: Ewa Moskala

Studerende Morten Kantsø Andersen, Ewa Moskala, Glenn August Bournonville Lange og Jonas Dominic Hasselmann eksperimenterer i studiet. Foto: Ewa Moskala

Slagtøjspiller og komponist Mathias Friis-Hansen udvikler et originalt stykke for slagtøj, kropslyde og levende billeder som vil kunne opleves ved koncerten. Der arbejdes i forbindelse med koncerten med forestillingen om kroppen som instrument og billeder af kroppen fra inderst til yderst.

Den anden af forårets Musik2go koncerter den 11. maj Masse af Messing fokuserer på Det Kongelige Kapels brass sektion. Ved messingkoncerten spilles J.P.E Hartmanns Festklange for messing og orgel, Per Nørgaards The Beatles inspirerede Doing! samt Carl Nielsens Symfoni nr. 3 ”Espansiva” for messing og orgel.

Ligesom i forbindelse med Koncert med Slagkraft vil der før koncerten blive mulighed for at interagere med instrumenter og installationer. Det bliver samtidig eksperimenteret med et slags virtuelt farveorgel. Igen er studerende og lærere ved det Kongelige Danske Kunstakademi og Malmø högskola i gang og samarbejder med musikere om udvikling af koncertoplevelser, der føjer nye dimensioner til musikken og den klassiske koncert.

Optagelser af kropslyde og billeder samt diskussion af slagtøjsmusik. Til højre filmfotograf Jacob Bitsch og studerende Ewa Moskala. Til venstre musiker og komponist Mathias Friis-Hansen.

Optagelser af kropslyde og billeder samt diskussion af slagtøjsmusik. Til venstre filmfotograf Jacob Bitsch og studerende Ewa Moskala. Til højre janitshar og komponist Mathias Friis-Hansen, samt janitshar Mads Drewsen fra Det Kongelige Kapel.

Til venstre: Arthur Steijn med studerende fra Designskolen. Til højre møde med Det Kongelige Kapel på Operaen. Arthur Steijn, Halfdan Hauch Jensen, Maja Fagerberg Ranten samt valdhornspiller.

Til venstre: Arthur Steijn med studerende fra Designskolen. Til højre møde med Det Kongelige Kapel på Operaen. Arthur Steijn, Halfdan Hauch Jensen, Maja Fagerberg Ranten samt hornist Gustav Carlsson.

Konceptskitser: Glenn August Bournonville Lange

Konceptskitser: Glenn August Bournonville Lange

Konceptskitser: Jonas Dominic Hasselmann og Ewa Moskala

Konceptskitser: Jonas Dominic Hasselmann og Ewa Moskala

Konceptskitser: Morten Kantsø Andersen

Konceptskitser: Morten Kantsø Andersen