Seminarium: en dag om konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor

NALLE-RYMDEN-PLANETS

Grafik till Rymdnalle – CC:BY Marie Ehrndal

Uppdatering: se inspelningar från seminariet här!

Rymdnallar, skuggor och dataspel: om delaktighet och medskapande är ett av de ämnen som presenteras på seminariet Nya produktionsmiljöer och publikmöten den 10 april. Under denna dag, som kretsar kring konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor, diskuteras några av de utvecklingsprojekt inom musikområdet som pågår i Öresundsregionen just nu.

Dag och tid: 10 april kl. 9-15
Plats: Palladium, Södergatan 15, Malmö
Registrering: krävs och görs här, senast 2 april

De skånska scenkonstinstitutionerna tar plats på den digitala arenan. Två större utvecklingsprojekt inom musikområdet pågår just nu: Digitala scener—utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv (Musik i Syd), och Musikalsk oplevelsesdesign (Malmö högskola, Malmö symfoniorkester, Det Kongelige Teater, Copenhagen Phil, Öresundskomitéen och Danmarks Designskole). Med utgångspunkt i dessa projekt, samt med erfarenheter från andra scenkonstinstitutioner, kommer vi att diskutera utmaningar och frågeställningar som uppkommit i projektprocesserna, samt koppla dem till regionala strategier för digital kultur.

Seminariet riktar sig främst till professionella aktörer inom scenkonstbranschen och dess samarbetspartners. Alla är välkomna att ta del av både inspirerande och utlämnande presentationer och diskussioner!

Ingen avgift. Lunch och kaffe serveras. Konferencier är Lars Mogensen och bakom arrangemanget står Musik i Syd i samarbete med Musikalsk oplevelsesdesign och Kultur Skåne/Region Skåne.

Delar av programmet presenteras nedan:

Under temat “Co-creation: Hur kan ökat medskapande och publikdeltagande uppnås genom digitala lösningar?” berättar Gabriella Bergman, producent på Malmö symfoniorkester (MSO), och Erling Björgvinsson, universitetslektor i interaktionsdesign på Malmö högskola, om medskapandeprocesser med barn och vuxna som genomförts med MSO och Det Kongelige Kapel. Detta under rubriken Rymdnallar, skuggor och dataspel—om delaktighet och att medskapande.

Läs också inläggen Making the Nalle concert format more co-creative och MSO:s publik bjuds in att utforma Joystick.

Under temat “Vilka är musikernas och musikskaparnas roller i scenkonstens digitalisering?” berättar Uffe Savery, musikchef på Copenhagen Phil, om sina erfarenheter med att inkludera orkestermusikerna i arbetet med publikinvolvering och utvecklingen av nya konsertformat, t.ex. World Online Orchestra och 60 Minutes. Detta under rubriken Vem bestämmer i orkestern, och var går gränsen? Om att arbeta inifrån.

Läs också inlägget Framgångsrik crowdfunding: World Online Orchestra når sitt mål.