Joystick: 8 bitar som ett sammanhållande tema

8-bits-pärlplattor

Pärlplattor med 8-bitsestetik hittade på Terebi Ge-Mu – CC:BY Medea

“Alla känner igen 8-bitsspelen!” – med den utgångspunkten började en av grupperna under workshop 2 att spåna på idéer för hur 8-bitskulturen kan hålla samman Joystick-arrangemanget tematiskt.

Med utgångspunkt i visuellt och musikaliskt medskapande, kommunikation, och att göra Joystick “större” i tid och rum samlades en grupp spelentusiaster på Spelens Hus för att fundera vidare kring hur Joystick-konceptet kan vidareutvecklas.

En sammanfattning av resultaten finner du på webbplatsen Joystick Challenge och fler bilder finns i den här samlingen på Flickr.

Om du har lust att delta i nästa workshop anmäler du dig på joystick.mso.se