Projektet presenterades på Arts and Audiences i Helsingfors

Hur engagerar man en hel organisation i publikutvecklingsarbetet, och hur får man medarbetarna att se värdet i småskaliga experiment som kan vara både lyckade och “misslyckade”? Dessa frågor diskuterade projektmedarbetare Erling Björgvinsson på Arts and Audiences i Helsingfors den 21-23 augusti.

Uppdatering: läs Erlings sammanfattning av konferensen här!

Arts and Audiences logo

Arts and Audiences är en konferens där bl.a. konstnärer, producenter och kuratorer möts för att diskutera nya sätt att möta publiken. Björgvinssons presentation tog sitt avstamp i det arbete som utförts i Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign där bl.a. Malmö symfoniorkester, Copenhagen Phil och Det Kongelige Teater medverkar. Även fem personer från Det Kongelige Teater deltog i konferensen.

Erling Björgvinsson i en Q&A på Arts and Audiences-konferensen

Erling Björgvinsson i en Q&A på Arts and Audiences-konferensen

En videoinspelning av Björgvinssons presentation hittar du här och den startar runt 2:45, är 10 minuter lång och följs av en kort frågestund.

I sammanfattningen till presentationen skriver Björgvinsson:

The motivation behind the project Musical Experience is to attract new audiences to classical music through the support of contemporary media, as the institutions are finding it difficult to attract new audiences. The overarching strategy is based on the belief that this is best done through collaboration and openness across institutional and professional boundaries where successes and failures are shared. This is concretely done through applying a Living Lab method. The method argues for that institutional changes need to happen in real life context. New ideas should be co-developed by those the question concerns. The two main obstacles are: a) to ground the work within the whole organization where people work together across professional boundaries, b) for the organisations to see the value of doing small scale experiments together with their audience that are not perfect, as these organizations are used to provide pitch perfect performances.

Konferensen sändes live på nätet och hela programmet hittar du här.