Workshop # 3 – Wild West Prototyping

19-20 juni träffades representanter för de deltagande kulturinstitutionerna och externa experter på Medea, Malmö högskola, för att utveckla och “prototypa” koncept på fem teman.

Asta Wellejus (Medea) och Anders Tannlund (MSO) funderar på vilken “kompetensruta” de ska ställa sig i: Design, Tech, Art, eller Audience.

Syftet med workshopen var att utveckla koncept i förlängningen av det arbete som gjorts under Workshop # 1 (Publiker/målgrupper) och Workshop # 2 (Målgrupper, värden, och plats & medier).

De fem temana var (1) Interactive Concerts, (2) Public Spaces, (3) Audiences, Relations, and Authorship, (4) Expanding the Stage, och (5) The 5th Dimension.

Inramningen av workshopen såg ut som följer:

Goal: To develop new innovative ways of interacting with the audience, and to create new types of audience experiences for classical music, using digital tools and platforms.

Results: 3-5 concrete ideas, visual designs and prototypes of possible solutions. A cataloque of viable ideas that the MOD project can work on afterwards.

Deltagare var representanter från de i projektet deltagande kulturinstitutionerna Malmö symfoniorkester, Det Kongelige Teater och Copenhagen Phil, samt de externa experterna Christian Badse (DR Interactive), Hans von Knut Skovfoged (Portaplay), och Søren Robert Lund (attraction architect). Teamet från Medea, Malmö högskola, bestod av Mads Høbye, Erling Björgvinsson, Richard Topgaard, Asta Wellejus, Eva Wendelboe Kuczynski med flera.

Dokumentation och sammanfattning från workshop # 3 kommer att publiceras i augusti/september 2013.