Koncertens live-format: otte konceptforslag

Under titlen Musikalsk Oplevelsesdesign – koncertens live-format har studerende ved Det Kongelige Danske Akademis Skole for Design i forårssemestret 2013 arbejdet med musikalsk oplevelsesdesign. Det samlede forløb resulterede i otte konceptforslag.

Text: Jakob Ion Wille

(Editor’s note: this post is still in progress and will be updated with more images and videos in August, 2013)

Selvom projekterne er af relativ forskellig orientering, er der primært arbejdet med udgangspunkt i metoder til visualisering af levende billeder. Det betyder at der er arbejdet med udgangspunkt i metoder knyttet til scenografisk production design arbejde, hvor der tænkes i tidslige forløb knyttet til et bestemmende indhold som i denne sammenhæng er musikalsk. Projekterne præsenteredes og blev pitchet for de involverede parter på Det Kongelige Akademis Skole for Design den 17. Juni 2013.

Det samlede forløb resulterede i otte konceptforslag:

Måneskinskoncerter: Et visuelt koncept for en symfonikoncertrækken ved Den Kongelige Opera. Der er blevet arbejdet med en samlet visuel identitet for en række koncerter og med motion graphics til projektion i forbindelse med koncertoplevelser knyttet til årstiderne og den klassiske musiks forskellige genre fra barokmusik til modernisme (view a PDF presentation here).

Grundtanken med projektet er at skabe visuelle genre definitioner af klassiske musik perioders stemning udmyntet i animationer til projektion i koncertens foyer, for på den måde at skabe en udvidet oplevelse af en klassisk symfoni koncert. Animationer til projektionen i koncerthusets foyer kommer til at være del af en serie af anima­tioner, hvis visuelle træk fremgår allerede ved køb af billetten, så man på den måde som publikum hurtigt kan danne sig et overblik over koncertens genre.

(Designeren Sarah Gad Wøldike Sørensen)

Soundportal – Day time / Night time: Her er der arbejdet med plakat og visuel identitet til lyd installationen Soundportal. Der er desuden arbejdet med forslag til brug af installationen om natten og til forskellige målgrupper (view a PDF presentation here).

Da Soundportalen arkitektonisk er meget forskellig fra Det Kongelige Teaters hovedbygning på Kongens Nytorv, mener jeg, at det er vigtigt, at det musikalske indhold er den del af konceptet som referer til teatret. Man kunne jo sagtens tænke, at nu skal Det Kongelige Teater forny sig på alle områder og derved eksem­pelvis spille techno i Soundportalen, men her mener jeg, at det er vigtigt at holde fast i den klassiske musik, som er teatrets force. Det kommer derved til at handle om klassisk musik i nye rammer. Formålet er, at den lyd- og sansemæssige oplev­else som folk får med sig derfra, gerne skal kobles sammen med de kvaliteter som Det Kongelige Teater er afsender af.

(Designer Mette Sanggaard Dideriksen)

Ydre Danmarks Skønhed: Et koncept, hvor lyd installationen Soundportal indgår som en del af et sitespecific koncept tænkt til Danmarks ydreområder. Der er arbejdet med videoprojektion og motion graphics i portalen ud fra György Kurtágs værk Stele (view a PDF presentation here).

Vores projekt handler om at skabe visuals til et klassisk værk som skal afspilles i Lydportalen, der rejser rundt i Danmark. Vores formål med dette projekt er at skabe en visuel og auditiv helhedsoplevelse, der tager udgangspunkt i de enkelte lokaliteter, lydportalen besøger. Formålet er at de besøgende skal opleve klassisk kompositioner stærkere, gennem en tilføjet visuel oplevelse. Vi ønsker at fremme musikkens kvaliteter på et mere abstrakt og stemningsmæssigt plan, som kan underbygge det at klassiske musik både kan have en fysisk og mental påvirkning.

(Designerne Joy Sun-ra Pawl Hoyle og Josephine Fasrø Rasmussen)

The conductor painter: Et koncept, der gennem brug af bevægelsessensorer (Kinect) oversætter dirigentens fagter til visuelt udtryk i forbindelse med live koncerter. Dirigenten manipulere på den måde ikke kun orkestret, men også et visuelle udtryk, der manipuleres live og projekteres over orkestret (view a PDF presentation here).

Serious audiences are trained from a young age. Due to its static format and lack of visual stimulus, the current way of presenting a classical concert is unappealing for younger audiences, nowadays mainly characterized by having a shattered attention span. The purpose of my concept is to bring a true, real-time visual dimension to the classical concert by adding a new function to the physical movements of the orchestra conductor. Besides conducting the flow of sound, the movements of the baton are put to use for drawing real-time motion triggered graphics, and thus recapturing any loose attention from the public’s side. The intention is to “ease in”, to help a new generation of listeners “swallow the pill” by purposely trivializing the visual aspect of the concert.

(Designer Bogdan Stamatin)

Visual Liveness – en audio-visuel dialog: Der er arbejdet eksperimentelt med visuel og auditivt improvisation i et møde mellem live manipuleret motion graphics og vokalmusik af jazz oktetten IKI. Der er desuden arbejdet med det sceniske udtryk for denne type audio/visuel improvisationskoncert (view a PDF presentation here).

How can we create concert visuals by following a model of creation that has more in common with improvisation thanmediatization, a model that replaces analysis with in-the-moment experience? (input – experience – output) Would it be possible to create a audio-visual experience where the visual part is as live as the auditory, would it be possible to make the visual part enhance the liveness of the experience as a whole? In order to achieve this, we wanted to focus on the uniqueness part of live performances, since we felt that it was there that we, as videographers, could have the most direct influence. We soon realized that in order to answer some of these questions we would have to get into contact with someone that had experience with this type of live-creative process. We contacted the improvisational ensemble IKI, who were more than willing to answer our questions. This resulted in a fruitful collaboration that became the backbone of this project as a whole.

(Designerne Sölvi Dúnn Snæbjörnsson & Suzy Attah Mikkelsen)

Classical Music Cinema: Animation til live opførelse af orkesterversioner af Wagners opera Das Rheingold. Undersøger forholdet mellem billed, lyd og bevægelse samt orkester og animations projektion i koncertsalen i forbindelse med live koncerter.

Creating spatial worlds and cinematic visuals inspired and synchronized by the classical music piece that could enchance the musical storytelling. In architectural terms, the similarity of movie theaters and concert halls was the main starting point. The gaze towards a fixed vanishing point; the movie screen in cinema and the ‘live screen’ as the orchestra in concert halls, the expected silence of the audience in both places, the similar seating plans and so on. Thus it made it more interesting to compare cinema with concert halls than outdoor concert events with very different behavioral dynamics. On the other hand, opera and theatre has the liveness quality which classical music concerts also have. Whereas cinema is not a ‘live’ art form. The most crucial difference between the two art forms that laid the background for my project is that in cinema the individual is being imposed a created world whereas in a classical music concert the individual is imagining a world. Classical music concerts provide a space to breath both in terms of a rare sophisticated art form and lack of visuals, where the individual can fully relax the mind from any imposed visual stimuli. As a visual person, this crucial difference made me consider the challenge of how film making elements could be incorporated into the classical music scene in a more subtle nature.

(Designer Bertan Comert)

Wake Up Your Ears – et visuelt anslag: Et visuelt koncept der tematiserer lydkvalitet og samtidig præsenterer forskellige elementer af Wake Up Your Ears kampsangen. Video teaser eller anslag til hjemmeside med 3dlyd.

Jeg har valgt at arbejde med en teaser, som nærmere skal virke stemningstættende end informerende. Teaseren skal opfattes som et slags anslag til konceptet og forhåbentlig vække en nysgerrighed hos seeren/lytteren, som derved får lyst til at vide mere om konceptet.  Min tanke er at teaseren vil komme til at optræde på Det Kongelige Teaters hjemmeside, samt andre steder på nettet, hvor den vil kunne ses som reklamebanner. I og med at Det Kongelige Teater arbejder på at henvende sig til folk via platforme udenfor teateret og i særlig grad, til de folk som ikke er gængse lyttere af klassisk musik, finder jeg det relevant at arbejde med en teaser, som kan ses der, hvor de fleste af os høster daglig information. Endvidere er det som oftest på nettet, at beslutningen om at gå til en forestilling tages – eller i hvert fald bekræftes, idet det er her de fle­ste køber deres billet. Teaseren vil derfor også kunne påvirke de som allerede er bruger af teaterets hjem­meside. Det overordnet formål med teaseren er at fungere som en åbning til Wake Up Your Ears og være et første led i at skabe opmærksomhed og vække interesse for konceptet, samt at skabe en forbindelse mellem de forskellige platforme, som konceptet indeholder.

(Designer Anne Oddershede)

The Leitmotif App: Koncept til rumlig installation og smartphone app til undersøgelse af musikalske ledemotiver.