In Case of Emotions – 5. Maj på Det Kongelige Teater

For første gang kan et klassisk koncert-publikum på Det Kongelige Teater aktivt være medskabere af koncert-oplevelsen ved brug af deres mobiltelefoner. Muligheden er opstået på baggrund af et større Øresunds-samarbejde i form av ett Interregprojekt mellem tre kulturinstitutioner, to akademiska institutioner samt Øresundskomiteen. Projektet udvikler nye former for publikumsoplevelser inden rammerne for klassisk musik och scenekunste i Øresundsregionen.

Under Music2Go-koncerten d. 5. Maj vil publikum kunne dirigere lyset i koncertsalen ved brug af deres mobiltelefoner via mobilsajten icoe.dk. Når koncertens repertoire af bl.a. Wagner, Strauss og Tjajkovskij blæser gennem messinginstrumenterne, stiger og sænker publikums følelsesimpulser sig parallelt. Følelser er svære at indfange og synliggøre, men hvad om man gør impulserne til en aktiv del af scenografien? ”In case of emotions” er et interaktivt system, der via farvesignaler fra den enkeltes mobiltelefon synliggør publikums individuelle følelsesreaktioner og omsætter dem til lys-scenografi i teaterrummet.

In Case of Emotions - flyer

Publikum vil via en hjemmesidefunktion kunne indstille deres mobiltelefoner til at udsende en af tre farver lys. Man vil med farven på sin mobilskærm kunne signalere, hvilken følelsesstemning musikken vækker hos én. Eksempelvis en glad gul, en aggressiv blå eller en forelsket rød. Lyset fra mobiltelefonerne tegner et farvemønster i publikums-salen. Når hovedvægten af farvede skærme er ens, vil lyssætningen på scenen begynde at justere sig til en lignende farve. Dermed er publikums farvesignaler i salen direkte forbundet til lyssætningen på scenen. Alt efter hvor meget publikum reagerer, indfarves mere og mere af scenen og publikums-salen.

Lige fra det antikke græske teater over Spaniens tyrefægter-arenaer til moderne improvisations teater og den klassiske rockkoncert har publikum haft en aktiv rolle i som ”co-creators” af sceneoplevelsen. I det antikke græske teater tog publikum del i forestillingen, idet man svarede på skuespillernes replikker. Ved nogle italienske operaer havde publikum mulighed for at værdsætte præstationerne på scenen ved at kaste roser, når der var noget de bifaldt. Improvisationsteatret benytter også rosekast som en umiddelbar feedback til det der sker på scenen og ved tyrefægtningen er publikum ligeledes udstyret med forskellige rekvisitter såsom vifte og roser, hvormed man kan bifalde matadoren. I Verona operaer er der tradition for at publikum medbringer stearinlys, som de tænder og bliver medskabere af stemningen. Og under rockkoncerten er lighteren hyppigt anvendt at publikum til at skabe en følelse af fællesskab omkring budskaberne i musikken.

Disse inspirationer samler ”In case of emotions” til en funktion, der anvender ny teknologi og gør mobiltelefonen til et kommunikations instrument, som kan påvirke koncertens iscenesættelse.

Music2Go konceptet
Den 5. Maj danner Det Kongelige Teater rammen for et af Interreg samarbejdets første eksperimenter. Konteksten er teatrets premiere på et nyt koncert-format – Music2Go. Music2Go henvender sig til en bredere publikumsgruppe end det traditionelle publikum, der besøger de klassiske koncerter. Dels ved at præsentere et lettilgængeligt program af highlights fra Det Kongelige Teaters kernerepertoire, og dels ved at hver gang have programsat en ”overraskelse”, der på forskellig vis inddrager publikum i koncertoplevelsen.

Interreg projektet Musikalsk oplevelsesdesign
Mødet mellem den klassiske koncert form og anvendelsen af nye medier er et potentielt og udfordrende udviklingsfelt, som Interreg projektet Musikalsk oplevelsesdesign over to og et halvt år arbejder på at undersøge, via forskning, workshops, seminarer og projekter på tværs af det akademiske miljø og den klassiske musikkultur og scenekunst som ballet og opera.

”In case of emotions” er udviklet inden rammerne for Medea laboratoriet Connectivity Lab på Malmø Universitet, der er en arena for eksperimenterende samarbejds-projekt imellem universitets forskere og offentlige institutioner, entreprenører eller private virksomheder. I dette samarbejdsfelt udvikles prototyper på nye innovative produkter, services, systemer, oplevelser eller platforme, der alle indeholder digitale løsninger som en integreret del af resultatet.

Samarbejdet med Det Kongelige Teater har via konceptet ”In case of emotions” skabt et stort potentiale for at generere ny viden. Som forskningsprojekt er det interessant at researche videre i hvordan publikum via en smartphone kan interagere med koncertformen, og hvorledes programmet der styrer dette vil kunne benyttes i andre sammenhænge. Medea har programmeret hjemmesiden, der styrer interaktionen under ”In Case of Emotions” og vælger at ligge alle koder ud som Open Source med Creative Commons-licens, hvilket muliggør at andre kan programmere videre og afprøve feedback-loopet i nye sammenhænge, og være med til at udvikle ny viden om dette nye system.