Truly Digital: nordisk konferens om digital kultur (1 mars, Köpenhamn)

Truly Digital är en konferens som handlar om digital kulturpolitik, offentliga institutioners digitalisering, affärsmodeller i en digital era, och digital kulturkonsumtion och -produktion på nordisk nivå.

Datum och plats: 1 mars, Louisiana, Humlebaek, Köpenhamn.

Arrangörerna skriver:

Truly Digital är en konferensserie om digital kulturpolitik, offentliga institutioners digitalisering, affärsmodellering i en digital era och digital kulturkonsumtion och produktion på en nordisk nivå. Ingången i konferensserien är en stor mängd frågeställningar och iakttagelser mycket baserade på komparativ analys av importerade digitala strategier från USA och vilken verkan/möjlighet de modellerna ger i ett samhälle där halva samhällets ekonomi är gemensamt ägd och reglerad av en stor mängd policys. Ingången är mycket bred men vi är övertygade om att det behövs ett levande generellt samtal om vad som händer i det digitala och hur befntliga strukturer och investeringar spelar in och nyttjar det framväxande förutsättningarna med hänsyn tagen till demokrati och inflytande.

Läs mer om och anmäl dig till konferensen här.

Se också intervjun nedan med Lawrence Lessig (eller här på YouTube), en av förgrundsgestalterna inom Creative Commons-rörelsen, om varför kulturen behöver Creative Commons och hur denna licensieringsform relaterar till de digitala ekosystemen. Den som intervjuar är Max Valentin som är en av arrangörerna bakom Truly Digital.