Musikbranschen i siffror: den strömmade musiken ökar snabbast

Tillväxtverket har nyligen publicerat rapporten ”Musikbranschen i siffror – Statistik för 2011” vilken konstaterar att musikbranschen vuxit med fyra procent mellan 2010 och 2011.

Omsättningen var totalt 6,3 miljarder kronor år 2011, och den del som är störst är konsertintäkterna som står för 51 % av de totala intäkterna. Den intäktsdel som ökar snabbast är den så kallade strömmade musiken, exempelvis Spotify.

Hela rapporten hittar du på kulturekonomi.se