Kan stadens dataflöden förvandlas till musik?

Data är ett material som kan användas konstnärligt. På teknologi- och vetenskapsfestivalen Techfest i Mumbai visades Jeong Han Kims ”Emergent Mind of City” som åskådliggör realtidsdata hämtade från t.ex. vattenförbrukning och kollektivtrafiksflöden.

Foto inbäddat från riksutstallningar.se

Riksutställningars omvärldsbevakare skriver:

Resultatet liknar en skimrande levande organism. Datan lyfts från mikronivå hos enskilda uppkopplade enheter till en oförutsägbar och konstnärlig makronivå. Visualiseringen ökar betraktarens förståelse av komplicerade skeenden i staden och sambanden dem emellan.

Att skapa dataflöden av detta slag har möjliggjorts genom det man kallar Internet of Things  som går ut på att vår värld är behäftad med sensorer som på olika sätt mäter vad som händer omkring dem. Datan skickas sedan ut på nätet och kan sedan åskådliggöras grafiskt – och kanske också musikaliskt? Hur “låter” vattenförbrukning och kollektivtrafiksflöden?