Svensk scenkonst i en digital värld?

Den svenska regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga hur den offentligfinansierade scenkonsten digitaliserar och gör sina produktioner tillgängliga för allmänheten. Senast 31 maj 2013 ska resultaten presenteras.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) skriver i pressmeddelandet:

“Att digitalisera scenkonst ställer förstås krav på beslutsfattare, kulturskapare, tekniker och aktörer, men framför allt innebär det nya möjligheter till interaktion med publiken (vår kursiv), nya sätt att synliggöra konst och kultur i och utanför Sverige, och att stärka kulturens roll i samhället.”

Vi ser fram emot Kulturrådets rapport och hela pressmeddelandet hittar du här.