En studie av samtida lyssningpraktiker – Participations

Det senaste numret av open access-tidskriften Participations handlar om bl.a. om “music audiences”. I introduktionen skriver Lucy Bennett “This collection of articles touch upon a variety of the different ways audience members, including fans, can approach and receive popular music, the different platforms that are used by these individuals to express their understandings of this medium, and how technology is working to shape listening and nostalgic experiences.”

Andra för vårt projekt intressanta artiklar är dessa:

Technological Engagement and Musical Eclecticism: An Examination of Contemporary Listening Practices, av Melissa Avdeeff.

Amanda Palmer and the #LOFNOTC: How Online Fan Participation is Rewriting Music Labels, av Liza Potts.

Se hela senaste numret av Participations – som är en open access-tidskrift vilket innebär att det är gratis för vem som helst att läsa dessa artiklar.