Ny modell mäter publikens konsertupplevelser

Forskarna Su Mi Dahlgaard-Park och Katja Lindqvist har i rapporten Publikupplevelser – klassisk konsert skapat en modell för att mäta upplevelsen i klassiska konsertsammanhang.

I slutsatsen skriver de:

Modellen visade att dirigentens/musikernas prestationer tillsammans med atmosfären i konserthuset (= Performance) påverkar ”Flow” som vidare påverkar publikens tillfredsställelse (= Satisfaction), som till sist påverkar publikens intellektuella upplevelser och motivation för att lära mera om det musikaliska verket och kompositören (”Further Motivation”). Modellen visar på detta sätt ett möjligt kausalt samband mellan de fyra latenta faktorerna eller, med ett annat språkbruk, en möjlig orsak-verkanskedja som kan inspirera till planering av framtida förbättringar av publikens upplevelser.

En intervju med Dahlgaard-Park finner du på Campus Helsingsborgs webbplats och hela rapporten finner du här.